Over Uitstekend Personeel

Wij zijn een toonaangevende bemiddelaar dat gespecialiseerd is in het matchen van zorgprofessionals en opdrachtgevers in de (forensische) psychiatrie, verslavingszorg of intramurale jeugdzorg. We begrijpen dat het vinden van de juiste medewerkers een uitdaging kan zijn, vooral in de zorgsector waarin de vraag naar gekwalificeerd personeel hoog is en de concurrentie groot.

In mei 2019 hebben wij onze eerste stappen gezet binnen de geestelijke gezondheidszorg, waaronder (forensische) psychiatrie, verslavingszorg en intramurale jeugdzorg. Sindsdien zijn er steeds meer organisaties die kennis maken met het team van Uitstekend Personeel.

Samen met ons team van gemotiveerde zorgprofessionals staan wij voor jou klaar. 

Missie

Het leveren van uitstekend personeel dat kwaliteit aan een team toevoegt, de bestaande situatie verbetert en bijdraagt aan een hoge kwaliteit van zorg. Onze zorgprofessionals hebben altijd de benodigde papieren, kennis en kunde en zijn zelfbewust. We geloven in zaken doen met oog voor het menselijke aspect en in achtneming van onze kernwaarden.

Visie

Om duurzaam te kunnen groeien is een goede fundering belangrijk. Hieraan hechten wij waarde. Kwaliteit voor nu en de toekomst staat bij ons hoog in het vaandel. Vanuit dat vertrekpunt hebben wij de missie en kernwaarden van UP opgesteld.

Kernwaarden

Bij UP handelen wij vanuit het standpunt persoonlijkheid en menselijkheid. We behandelen onze samenwerkingspartners zoals we zelf ook behandeld willen worden met onze kernwaarden.

Wat kun je van ons verwachten?

Essentieel voor UP is de aandacht die wij besteden in alles wat wij doen. Aandacht voor kwaliteit, hoe wij werken en met wie wij werken. Aandacht gaat hand in hand met selectiviteit: we selecteren met aandacht onze klanten en medewerkers voor de perfecte match, voor het bieden van de beste voor de cliënt.

Met betrekking op het toekomst perspectief van eenieder besteden wij ook aandacht aan de persoon achter de samenwerking: waar sta je in je kracht, waar kom je tot je recht en wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wanneer je zaken met aandacht doet, ben je betrokken. Betrokkenheid is wat UP kenmerkt. Wij zijn betrokken bij onze klanten, onze medewerkers en de geleverde zorg.

Deze betrokkenheid uit zich op verschillende manieren, maar voornamelijk in de keuze het financieel belang van UP niet altijd de eerste prioriteit te laten zijn. Belangrijker vinden wij het handelen met oog op de lange termijn, door een goede verstandhouding tussen ons en de opdrachtgever te realiseren.

Gepaard met aandacht en betrokkenheid gaat transparantie. Transparantie over onze wensen, belangen, motieven en ideeën. Deze transparantie vloeit voort uit een hoge mate van vertrouwen en respect voor onze samenwerkingspartners, maar ook vanuit menselijkheid, wederkerigheid en loyaliteit.

Hoewel UP een commercieel bedrijf is, is onbaatzuchtigheid iets wat verweven is in de kern van ons bedrijf. Daarom zijn we nauw betrokken bij onze klanten en medewerkers en helpen ze graag verder zonder dat er per definitie sprake is van persoonlijk en/of bedrijfsmatig gewin.

Uitstekend Personeel is zich te allen tijde bewust van haar verantwoordelijkheid richting de zorgprofessional, de klant en daarmee uiteindelijk voor de zorg die de cliënt ontvangt.

Daarnaast zijn we ook transparant over de verantwoordelijkheid die de klant of zorgprofessional naar ons heeft. We vinden het belangrijk dat deze verantwoordelijkheden in balans zijn en dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

Waarin onderscheiden wij ons?

UP gelooft in menselijkheid, in het behandelen en zorgen voor een ander zoals je zelf behandeld en verzorgd wilt worden. Vanuit dat startpunt verhogen we de kwaliteit van (flexibele) zorg door het leveren van uitstekend (flexibel) personeel. Door het inzetten van uitstekend personeel voegen we kennis en kunde toe aan bestaande teams, wat er toe leidt dat de kwaliteit van de geleverde zorg verbeterd.

Niet overtuigd? Bekijk onze video?

Are you UP?!

We staan voor je klaar.